تماس با ما

تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:
http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/con_address.png

کارخانه : جاده آبعلی -  بعد از جاجرود - منطقه صنعتی خرمدشت - خیابان سیاه سنگ - دانش 3 - پلاک 8

http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/map-google-.png

آدرس کارخانه در گوگل مپ

http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/con_tel.png

76218549 - 76218548 - 76218547 - 76218546 (021)

http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/con_address.png

دفتر فروش : جاده آبعلی -  بعد از جاجرود - منطقه صنعتی خرمدشت - خیابان سیاه سنگ - دانش 3 - پلاک 8

http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/map-google-.png

آدرس دفتر فروش در گوگل مپ

http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/con_tel.png 7621880376218802 - 76218801 (021)
http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/emailButton.png info@sadrawoods.com
http://localhost/amitisfoods/media/contacts/images/con_fax.png 76218548 (021)