افتتاح فروشگاه صدرا چوب

افتتاح فروشگاه صدرا چوب بزودی در تاریخ ۹۷/۱/۲۵ در بازار مبل کمرد

روبروی دوربرگردان دوم تهران جنب مبلمان حجازی (صدرا چوب)

تــلفـن هــای تــماس :
021 76 21 85 46 - 9
09129631636
021 76 21 85 48 فکس